Aktuální informace


    CO NÁS ČEKÁ   
   
ČT   9.5.2024 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Nanebevstoupení Páně

  
   
NE   19.5.2024 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Seslání Ducha svatého

  
   
ČT   30.5.2024 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Těla a Krve Páně

  
    ZPÍVALI JSME   
    2023   
   
NE   31.3.2024 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Hod Boží velikonoční
Žalm 147 • Verš před evangeliem • Velikonoční hymnus • Pange linqua • Buoh všemohúcí • Velikonoční sbor (vše F.Fiala)
Velikonoční sekvence (P.J.Olejník / arr. F.Fiala)
  
   
ČT   28.3.2024 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Zelený čtvrtek
Ubi Caritas (M.J.Trotta) • O salutaris Hostia (autor neznámý, ed. D.J.Walczak)
  
   
NE   24.3.2024 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Květná neděle
Vstupní zpěv, Nastal čas velkonočních svátků (část z Popelky nazaretské), Pašije podle sv. Marka
  
   
ST     14.2.2024 –  17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Popeleční středa
Každý den Pán mi sílu dává (Taize) • Jesu Christe miserere (Taize) • Pouze Ty • Chléb a víno (Z.Pololáník) • Eucharistia (C.-E.Hauguel) • Můj Pán všechny svolá
  
   
NE       7.1.2024 –  16:30    kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích
TŘÍKRÁLOVÝ PODVEČER (koncert na zakončení vánoční doby)
Vánoční pastorely a koledy (F.X.Gruber, J.Srnka, J.A.Seehling, F.X.Brixi) • Missa Pastoralis (F.X.Brixi)
/chrámový sbor u kostela cv. Cyrila a Metoděje, chrámový sbor u kostela sv. Tomáše, sólisté, komorní orchestr/
  
   
PO   25.12.2023 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně
Na nebi andělé (arr. Fr.Fiala) • F.X.Brixi - Missa Pastoralis • J.A.Vitásek - Adeste fideles • Narodil se Kristus Pán (arr. M.Jakubíček)
  
   
NE   24.12.2023 – 23:55    kostel sv. Tomáše v Brně
"půlnoční"
Tichá noc (arr. Fr.Fiala) • F.X.Brixi - Missa Pastoralis • J.A.Vitásek - Adeste fideles • Narodil se Kristus Pán (arr. M.Jakubíček)
  
   
PÁ   8.12.2023 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Korunovaná hvězdami • Ave Maria, Pán buď s Tebou • Ave Maria (Před Tebou poklekám) • Jako laň (Voda života) • Stále víc
  
   
NE   26.11.2023 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Ježíše Krista Krále
Ať srdce mé tebe vídá • Zde jsem • Tobě, Pane, Králi náš • Žalm 8 (Hospodine, Pane náš)
  
   
ST   1.11.2023 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Všech svatých
Studna • Jen Tobě patří chvála • Zpěv o Slunci • Nade vší mocí • Chci Pane chválit tě
  
   
NE   8.10.2023 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
27. neděle v mezidobí
Korunovaná hvězdami • Ave Maria (Před Tebou poklekám) • Kéž se v našich domech tančí • Jako laň (Voda života) • Stále víc
  
   
SO   17.6.2023 – 11:00    kostel sv. Tomáše v Brně
svatba (Monika+Tim)
K Pánu teď důvěru mám • Jesus Christ, You are my life • Spoj nás v jedno, Pane • Zář tváře Tvé • Hen Wlad Fy Nhadau (hymna Wales) • Haleluja, sláva
  
   
ČT   8.6.2023 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Těla a Krve Páně
Rytmická mše "Omyjte prach a smutek z tváří" (Jan Václav Renč)
  
   
NE   28.5.2023 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Seslání Ducha svatého
V důvěře jsme zde shromážděni • Nebe a země zazpívejte • Buď veleben • Bohu Otci
  
   
NE   14.5.2023 – 11:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Biřmování / 6. neděle velikonoční
Abba Otče • Verš před evangeliem (F.Fiala) • Pane přijď • Žalm 8 (Hospodine, Pane náš) • Píseň odevzdanosti • Bohu Otci • Dobrořeč • Jen chválím • Buď veleben • Vzdejme Pánu díky (Svý kroky rozezpívej)
  
   
NE   9.4.2023 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Hod Boží velikonoční
Missa brevis in C /KV220/ "Die Spatzenmesse" (W.A.Mozart) • Velikonoční sekvence (P.J.Olejník / arr. F.Fiala) • Verš před evangeliem (F.Fiala) • Ave Verum (W.A.Mozart) • Alleluja /z Exultate Jubilate/ (W.A.Mozart)
  
   
ČT   6.4.2023 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Zelený čtvrtek
Miserere (A.Lotti) • O salutaris Hostia (M.Garau) • Ecce Panis Angelorum (J.A.García)
  
   
NE   2.4.2023 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Květná neděle
Vstupní zpěv - Již přichází Požehnaný, Nastal čas velkonočních svátků (část z Popelky nazaretské), Pašije podle sv. Matouše
  
   
ST   22.2.2023 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Popeleční středa
Zpěvy z Taizé (Každý den, Spása má je s ním, O Christe Domine Jesu, Bless the Lord, Adoramus te Christe)
  
   
ČT   2.2.2023 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Antifona při rozsvěcování svící a k průvodu (Olejník) • Ať zní zvučný chvalozpěv • Tys Pán a můj Bůh • Svatý je Pán, hosana • Beránku Boží (Hosana 2 - Ordinarium III.) • Setkání
  
   
NE   8.1.2023 – 16:30    kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích
TŘÍKRÁLOVÝ PODVEČER (koncert na zakončení vánoční doby)
Na programu: Jiří Ignác Linek - Pastorela in F ("Narodil se Kristus Pán) • Franz Xaver Gruber - Tichá noc • Jan August Vitás - Hymnus pastoralis ("Adeste fideles") • Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční "HEJ, MISTŘE!"
Účinkovali: chrámový sbor u kostela cv. Cyrila a Metoděje, chrámový sbor u kostela sv. Tomáše, sólisté a komorní orchestr
Plakát ke stažení
  
    2022   
   
NE 25.12.2022 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně
Na nebi andělé (arr. Fr.Fiala) • Gaudete (arr. Fr.Fiala) • A.Vivaldi - Laudamus Te • J.I.Linek - Pastorela in F "Narodil se Kristus Pán" • J.J.Ryba - Pastorela "Srdce plesá" • Čarovné noci děťátko (arr. Fr.Fiala) • Narodil se Kristus Pán (arr. Martin Jakubíček)
Ukázku si můžete poslechnou zde. (29MB)
  
   
SO 24.12.2022 – 23:55    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně - "PŮLNOČNÍ"
Tichá noc (arr. Fr.Fiala) • Gaudete (arr. Fr.Fiala) • A.Vivaldi - Laudamus Te • J.I.Linek - Pastorela in F "Narodil se Kristus Pán" • J.J.Ryba - Pastorela "Srdce plesá" • Čarovné noci děťátko (arr. Fr.Fiala) • Narodil se Kristus Pán (arr. Martin Jakubíček)
  
   
NE   20.11.2022 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Ježíše Krista Krále
Buď vládcem mým • Jesus Christ • Bohu Otci • Denverská hymna (Všichni jsme jedno tělo) • Ze všech stran
  
   
ÚT   1.11.2022 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Všech svatých
Truvérská mše (Petr Eben)
  
   
ST   28.9.2022 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost sv. Václava
Tvoje jméno vyznávám • Přiznej Pánu jeho moc a čest • Boží Beránek • Zpívejte se mnou písně chval
  
   
NE   5.6.2022 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Seslání Ducha svatého
Přijď Duchu svatý, světlo v temnotách (M. Wittal / H. Kuijpers) • Aleluja (575) • Přijď Duchu svatý k nám • Píseň sv. Františka (Učiň mě Pane nástrojem) • Slunce Kristovy lásky
  
   
SO   21.5.2022 – 14:00    kostel sv. Tomáše v Brně
svatba (Martina+Zordon)

  
   
NE   15.5.2022 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
5. neděle velikonoční / významný den farnosti
Dnes ve Tvém stojíme domě (Missa Gen Rosso) • Aleluja (Missa Gen Rosso) • Nedělní chvalozpěv (Vítězi k poctě zpívejme) • Tobě patří chvála • Haleluja, sláva (K. Řežábek)
  
   
NE 17.4.2022 – 9:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Hod Boží velikonoční
F.Schubert ‑ Missa Brevis G dur (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei) • P.J.Olejník ‑ Velikonoční sekvence (arr. F.Fiala) • F.Fiala ‑ Verš před evangeliem • F.Fiala ‑ Velikonoční hymnus • G.F.Handel ‑ Hallelujah (z oratoria Mesiáš) • Vesel se nebes, Královno (arr. F.Fiala)
Mše sv. byla přenášena Českou televizí na programu ČT2.
  
   
ČT   14.4.2022 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Zelený čtvrtek
Když podle židovského zvyku (část z Popelky nazaretské) • Duše Kristova • Voda života
  
   
NE   10.4.2022 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Květná neděle
Vstupní zpěv, Nastal čas velkonočních svátků (část z Popelky nazaretské), Pašije podle sv. Lukáše
  
   
NE   13.3.2022 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
2. neděle postní / výroční den posvěcení našeho kostela
Mše sv. Bonifáce (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei) • Proč jen mlčíš, PaneMůj Pán všechny svolá
  
   
NE   9.1.2022 – 18:00    kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích
Slavnost Křtu Páně
Při mši sv. zaznělo: L. Fišer - Koledy
Zpívali a hráli: chrámový sbor u kostela cv. Cyrila a Metoděje, chrámový sbor u kostela sv. Tomáše, komorní orchestr
  
    2021   
   
SO 25.12.2021 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně
J.J.Ryba - Česká mše vánoční "HEJ, MISTŘE" • Narodil se Kristus Pán (arr. Martin Jakubíček)
  
   
24.12.2021 – 23:55    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně - "PŮLNOČNÍ"
Tichá noc (arr. F.Fiala) • J.J.Ryba - Česká mše vánoční "HEJ, MISTŘE" • Narodil se Kristus Pán (arr. Martin Jakubíček)
  
   
PO   21.11.2021 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Ježíše Krista Krále
Abba, Otče • On je králů Král • Píseň sv. Františka (Buď veleben, ó Pane můj) • Chvalozpěv (Neskládejte v mocných naději) • Nepopsatelný
Ukázku si můžete poslechnout zde (záznam celé bohoslužby).
  
    2020   
   
PO   28.9.2020 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Biřmování / slavnost sv. Václava
Přijď Duchu svatý, světlo v temnotách (M. Wittal / H. Kuijpers) • Aleluja (575) • Naplňuj mne Duchem svým • Chválím a vzývám jméno tvé • Přiznej Pánu jeho moc a čest • Dobrořeč duše má (D. Kyzlink) • Jako laň (Voda života) • Jesus Christ • Slunce Kristovy lásky • Haleluja, sláva (K. Řežábek)
Ukázku si můžete poslechnout zde (záznam celé bohoslužby).
  
   
NE   2.2.2020 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Antifona při rozsvěcování svící a k průvodu (Olejník) • Ať zní zvučný chvalozpěv • Tys Pán a můj Bůh • Svatý je Pán, hosana • Beránku Boží (Hosana 2 - Ordinarium III.) • Setkání
Ukázku si můžete poslechnout zde (záznam celé bohoslužby).
  
   
NE   12.1.2020 – 16:30    kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích
TŘÍKRÁLOVÝ PODVEČER (koncert na zakončení vánoční doby)
J.I.Linek -Symfonia pastoralis • F.X.Brixi - Quem vidistis, o pastores • F.X.Brixi - Pastores - sbor, orchestr • J.A.Seehling - Přeju Tobě dobrou noc • J.A.Vitásek - Adeste fideles • F.X.Brixi - Missa pastoralis • F.X.Brixi - Reges de Saba
Účinkují: chrámový sbor u kostela cv. Cyrila a Metoděje, chrámový sbor u kostela sv. Tomáše, komorní orchestr
Plakát ke stažení
Pozvánka ke stažení

  
    2019   
   
ST 25.12.2019 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně
Zvěstujem Vám radost (arr. Martin Jakubíček) • Srdce plesá (Jakub Jan Ryba) • Poslyšte, bratři jen (arr. František Fiala) • Z hvězdy vyšlo slunce (arr. František Fiala) • Poslouchejte křesťané/Čas radosti (arr. Martin Jakubíček) • Narodil se Kristus Pán (arr. Martin Jakubíček)
  
   
ÚT 24.12.2019 – 23:55    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně - "PŮLNOČNÍ"
Tichá noc (arr. František Fiala) • Zvěstujem Vám radost (arr. Martin Jakubíček) • Srdce plesá (Jakub Jan Ryba) • Poslyšte, bratři jen (arr. František Fiala) • Z hvězdy vyšlo slunce (arr. František Fiala) • Poslouchejte křesťané/Čas radosti (arr. Martin Jakubíček) • Narodil se Kristus Pán (arr. Martin Jakubíček)
  
   
NE   24.11.2019 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Ježíše Krista Krále
Připravujte cestu • Nade vší mocí • Kež se v našich domech tančí • Nyní pokloňme se před Králem
  
   
PÁ   1.11.2019 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Všech svatých
Mše sv. Bonifáce (M.Wittal)• Rájem • Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
  
   
SO   28.9.2019 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
nejen Slavnost sv. Václava -:)
Tvoje jméno vyznávám • Dobrořeč duše má Hospodinu • Píseň sv. Františka /Učiň mě Pane nástrojem/ (M. Jakubíček) • Haleluja, sláva (K. Řežábek)
  
   
SO   31.8.2019 – 14:00    kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích
Svatba (Klára)
Vyvyšuji tebe, Pane • Přiznej Pánu jeho moc a čest • Píseň sv. Františka /Učiň mě Pane nástrojem/ (M. Jakubíček) • Právě teď • Haleluja, sláva (K. Řežábek) • Tvoje jméno vyznávám • K Pánu teď důvěru mám
  
   
SO   24.8.2019 – 14:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Svatba (Jája)
Vyvyšuji tebe, Pane • Přiznej Pánu jeho moc a čest • Píseň sv. Františka /Učiň mě Pane nástrojem/ (M. Jakubíček) • Právě teď • Zář tváře tvé
Ukázku si můžete poslechnout zde (záznam celé bohoslužby).
  
   
ČT   20.6.2018 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Těla a Krve Páně
Marco Frisina: Iubilate Deo, Cantate al Signore, ANima Christi • Gordon Young: Alleluja
Ukázku si můžete poslechnout zde nebo zde (záznam celé bohoslužby).
  
   
NE   9.6.2018 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Missa Gen Rosso
Záznam celé bohoslužby je zde.
  
   
NE   21.4.2019 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Hod Boží velikonoční
Missa brevis in C /KV220/ "Die Spatzenmesse" (W.A.Mozart) • Velikonoční sekvence (P.J.Olejník / arr. F.Fiala) • Ave Verum (W.A.Mozart) • Alleluja /z Exultate Jubilate/ (W.A.Mozart)
Ukázku si můžete poslechnout zde (nahráno na kůru) nebo zde (záznam celé bohoslužby z kostela).
  
   
ČT   18.4.2019 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Zelený čtvrtek
Ubi caritas (O.Gjeilo) • Ecce Panis Angelorum (J.A.García) • Ave Verum (W.A.Mozart)
  
   
NE   14.4.2019 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Květná neděle
Vstupní zpěv, Nastal čas velkonočních svátků (část z Popelky nazaretské), Pašije podle sv. Lukáše
  
   
ST   6.3.2019 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Popeleční středa
Spirituálová mše "Slyš nás ó Pane na výsosti" • Můj Pán všechny svolá
  
   
SO 23.2.2019 – 11:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Pohřeb pana Václava Keprta
O.Gjeilo - Ubi caritas • W.A.Mozart - Ave verum • M.Frisina - Anima Christi • Ó, Bože, Světlo naše • P.J.Olejník - Věřím, že můj Vykupitel žije
  
   
NE   13.1.2019 – 16:30    kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích
TŘÍKRÁLOVÝ PODVEČER (koncert na zakončení vánoční doby)
M.Příhoda - Půlnoční koledová mše, F.X.Thuri - výběr, A.Hromádka - Vínek koled, F.Gruber - Tichá noc, K. Kejklíček - Náchodská pastorela
Účinkovali: chrámový sbor u kostela cv. Cyrila a Metoděje, chrámový sbor u kostela sv. Tomáše, komorní orchestr
  
    2018   
   
PO 25.12.2018 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně
Missa Pastoralis (F.X.Brixi)
Adeste fideles (arr. M.Jakubíček) • Narodil se Kristus Pán (arr. M.Jakubíček)
  
   
NE 24.12.2018 – 23:55    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně - "PŮLNOČNÍ"
Tichá noc (arr. F.Fiala)
Missa Pastoralis (F.X.Brixi)
Adeste fideles (arr. M.Jakubíček) • Narodil se Kristus Pán (arr. M.Jakubíček)
  
   
NE   25.11.2018 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Ježíše Krista Krále
Jesus Christ • Můj Králi, má spáso • Cantate Domino in B flat - Psalm 96 (K.Matsushita) • Ordinarium FF
  
   
PÁ   2.11.2018 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé ("Dušičky")
Miserere (A.Lotti) • Ecce, quomodo moritur iustus (Jacobus Gallus) • Cantate Domino in B flat - Psalm 96 (K.Matsushita)
  
   
ČT   31.5.2018 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Těla a Krve Páně
Laudate Dominum (G.O.Pitoni) • Ubi caritas (O.Gjeilo) • Ave Verum (W.A.Mozart)
  
   
NE   20.5.2018 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Právě teď • Přijď Duchu svatý k nám • Vyvyšuji tebe, Pane • Slunce Kristovy lásky
  
   
NE   1.4.2018 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Hod Boží velikonoční
Missa brevis Sancti Joannis de Deo ‑ Kleine Orgelmesse (Joseph Haydn) • Velikonoční sekvence (P.J.Olejník / arr. F.Fiala) • Anima Christi (M.Frisina)
  
   
ČT   29.3.2018 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Zelený čtvrtek
Když podle židovského zvyku (část z Popelky nazaretské) • Ubi caritas (O.Gjeilo) • Anima Christi (M.Frisina)
  
   
NE   25.3.2018 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Květná neděle
Vstupní zpěv "Již přichází Požehnaný", Nastal čas velkonočních svátků (část z Popelky nazaretské), Pašije podle sv. Marka
  
   
PÁ   2.2.2018 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
žalmy • Ó Bože, světlo naše • Nyní pokloňme se před Králem • Locus Iste
  
   
NE   7.1.2018 – 16:30    kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích
TŘÍKRÁLOVÝ PODVEČER (koncert na zakončení vánoční doby)
Luboš Fišer - Vánoční koledy
Účinkovali: chrámový sbor u kostela cv. Cyrila a Metoděje, chrámový sbor u kostela sv. Tomáše, komorní orchestr
  
    2017   
   
PO 25.12.2017 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně
Luboš Fišer - Gloria in excelcis Deo, Poslyšte z radosti, V Betlémě a ve vůkolí • T.N.Koutník - Pastorella in C - část "Já Jemu daruji" • Narodil se Kristus Pán (arr. Martin Jakubíček)
  
   
NE 24.12.2017 – 23:55    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně - "PŮLNOČNÍ"
J.J.Ryba - Česká mše vánoční "HEJ, MISTŘE" • Tichá noc (arr. F.Fiala) • Narodil se Kristus Pán (arr. Martin Jakubíček)
  
   
NE   26.11.2017 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Ježíše Krista Krále
Připravujte cestu • Jesus Christ • Cantate Domino (V.Miškinis) • Můj život Tobě dávám (O.Veselý)
  
   
ST   1.11.2017 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Všech svatých
Halleluja (Ph.E.Erlebach) • Laudate Dominum (G.O.Pitoni) • Ecce Panis (J. A. Garcia)
  
   
NE   8.10.2017 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
27. neděle v mezidobí - svěcení varhan po opravě
Panis angelicus (C. Franck) • Ave verum (W. A. Mozart)
  
   
SO   16.9.2017 – 12:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Svatba • Monika Kozlová a Dominik Krtek Moravec
...
  
   
ČT   15.6.2017 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Těla a Krve Páně
Ave verum corpus (S. E. Elgar) • Ecce Panis (J. A. Garcia) • O salutaris hostia (J. A. Koželuh)
  
   
PO   5.6.2017 –  17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
BIŘMOVÁNÍ
Přijď, Duchu svatý, světlo v temnotách (M. Wittal / H. Kuijpers) • Aleluja (Messe de Saint Paul - Communauté de l'Emmanuel) • Přijď Duchu svatý k nám • Dobrořeč duše má (D. Kyzlink) • Přijímám (arr. O. Veselý) • Píseň sv. Františka (M. Jakubíček) • K Pánu teď důvěru mám (J. Gerbrich) • Haleluja, sláva (K. Řežábek)
  
   
NE   4.6.2017 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Přijď, Duchu svatý, světlo v temnotách (M. Wittal / H. Kuijpers) • Dobrořeč duše má (D. Kyzlink) • Přijímám (arr. O. Veselý) • Píseň sv. Františka (M. Jakubíček)
  
   
NE   8.1.2017 – 16:30    kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích
TŘÍKRÁLOVÝ PODVEČER (koncert na zakončení vánoční doby)
Seidl - Narodil se Syn Boží • Fišer - Z nebeské výsosti; V půlnoční hodinu • Michna - O narození Pána Krista; Vánoční rosička; Vánoční magnét a střelec; Vánoční roztomilost • Rejchrt - Kampak to spěcháte, pastýřové • Schreier - Gloria z pastorální mše ("Poďme bratři do Betléma") • Koutník - Pastorela in C ("Hej, hej, jeden i druhej") • Linek - Narodil se Kristus Pán
Účinkovali: chrámový sbor a farní sbor mládeže u kostela cv. Cyrila a Metoděje, členové chrámového sboru u kostela sv. Tomáše, komorní orchestr
  
    2016   
   
NE 25.12.2016 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně
Fr.Fiala - Vánoční mše "NASTÁVÁ DEN" (text P.Petr Vrbacký) • Narodil se Kristus Pán (arr. Martin Jakubíček)
  
   
SO 24.12.2016 – 23:55    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně - "PŮLNOČNÍ"
Fr.Fiala - Vánoční mše "NASTÁVÁ DEN" (text P.Petr Vrbacký) • Narodil se Kristus Pán (arr. Martin Jakubíček)
  
   
NE   20.11.2016 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Ježíše Krista Krále
Ježíš Kristus, Pán a Král • Přijmi, Pane • Svatý (arr. FF) • Beránku Boží (arr. FF) • Nade vší mocí • Nepopsatelný
  
   
ÚT   1.11.2016 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Všech svatých
Ordinarium (arr. FF) • Nade vší mocí
  
   
ČT   26.5.2016 – 17:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Těla a Krve Páně
17:00 - Májová pobožnost / Loretánská litanie • Zdrávas, Maria Panno
17:30 - Mše sv. / Halleluja (Ph.E.Erlebach) • Laudate Dominum (G.O.Pitoni) • Ave verum corpus (W.A.Mozart)
  
   
NE   15.5.2016 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Právě teď • Přijď Duchu svatý k nám • Dobrořeč duše má Hospodinu • Haleluja, sláva
Ukázku si můžete poslechnout zde.
  
   
ČT   5.5.2016 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Nanebevstoupení Páně
Litanie loretánská • Ave Maria, Pán buď s tebou • Vzývám a slavím • Přiznej Pánu jeho moc a čest • Vyvyšuji tebe, Pane • Chválím a vzývám • Zář tváře tvé
Ukázku si můžete poslechnout zde, zde a zde.
  
   
NE   27.3.2016 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Hod Boží velikonoční
Franz Schubert ‑ Missa Brevis G dur • P.J.Olejník ‑ Velikonoční sekvence (arr. F.Fiala) • G.F.Handel ‑ Hallelujah (z oratoria Mesiáš)
Ukázku si můžete poslechnout zde.
  
   
ČT   24.3.2016 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Zelený čtvrtek
A.Bruckner - Locus Iste • J.A.García - Ecce Panis Angelorum
Ukázku si můžete poslechnout zde.
  
   
NE   20.3.2016 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Květná neděle
Vstupní zpěv, Pašije podle sv. Lukáše
Ukázku si můžete poslechnout zde.
  
   
ÚT   2.2.2016 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Antifona při rozsvěcování svící a k průvodu (Olejník) • Ať zní zvučný chvalozpěv • Tys Pán a můj Bůh • Beránku Boží (Hosana 2 - Ordinarium III.) • Setkání
  
   
NE   10.1.2016 – 16:30    kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích
TŘÍKRÁLOVÝ PODVEČER (koncert na zakončení vánoční doby)
Byla cesta (arr. Ondřej V.) • Nastal přeradostný čas (dle F.X.Thuri) • Nové hvězdy, nové světlo (dle F.X.Thuri) • Spanilé z nebe pacholátko (Přihoda) • Missa pastoralis (F.X.Brixi) • Reges de Saba (F.X.Brixi)
Účinkují členové chrámových sborů u kostela cv. Cyrila a Metoděje a sv. Tomáše, sólisté, orchestr
  
    2015   
   
25.12.2015 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně
Zvěstujem Vám radost (arr. Martin Jakubíček) • Srdce plesá (Jakub Jan Ryba) • Z hvězdy vyšlo slunce (arr. František Fiala) • Poslyšte, bratři jen (arr. František Fiala) • Poslouchejte křesťané/Čas radosti (arr. Martin Jakubíček) • Rozmilý slavíček (Jakub Jan Ryba) • Narodil se Kristus Pán (arr. Martin Jakubíček)
  
   
ČT 24.12.2015 – 23:55    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně - "PŮLNOČNÍ"
Tichá noc • Zvěstujem Vám radost (arr. Martin Jakubíček) • Srdce plesá (Jakub Jan Ryba) • Z hvězdy vyšlo slunce (arr. František Fiala) • Poslyšte, bratři jen (arr. František Fiala) • Poslouchejte křesťané/Čas radosti (arr. Martin Jakubíček) • Rozmilý slavíček (Jakub Jan Ryba) • Narodil se Kristus Pán (arr. Martin Jakubíček)
  
   
NE   22.11.2015 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Ježíše Krista Krále
Rytmická mše "JSI S NÁMI, JEDEN Z NÁS" - D. Machetta ("Sei con noi, uno di noi")
Ukázku si můžete poslechnout zde.
  
   
NE   1.11.2015 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Všech svatých
Mše sv. Bonifáce (M.Wittal)• Denverská hymna "Všichni jsme jedno tělo" (arr. Jan Vrkoč)
Ukázku si můžete poslechnout zde.
Kyrie (zač. 5:48) / Gloria (zač. 6:55) / Sanctus (zač. 37:51) / Agnus Dei (zač. 47:15) / Denverská hymna (zač. 56:08)
  
   
SO   10.10.2015 – 13:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Svatba • Kristýna Kepáková a Jiří Blaha
...
  
   
NE   24.5.2015 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Seslání Ducha svatého
Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli • Letnice • Spolu lámejme • Mše je skončena
Ukázku si můžete poslechnout zde.
Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli (zač. 3:05) / Letnice (zač. 30:11) / Spolu lámejme (zač. 44:18) / Mše je skončena (zač. 58:06)
  
   
NE   5.4.2015 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Hod Boží velikonoční
F.Fiala ‑ Žalm 147P.J.Olejník ‑ Velikonoční sekvence (arr. F.Fiala)F.Fiala ‑ Velikonoční sborF.Fiala ‑ Pange linguaG.F.Handel ‑ Hallelujah (z oratoria Mesiáš)Vesel se, nebes Královno (arr. F.Fiala)
  
   
ČT   31.3.2015 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Zelený čtvrtek
Ave Verum (Saint‑Saëns)Ecce Panis Angelorum (García)
  
   
NE   29.3.2015 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Květná neděle
Vstupní zpěv - Hosana Davidovu synu (chorál), Pašije podle sv. Marka
  
   
NE   15.3.2015 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
4. neděle postní
Spirituálová mše "Slyš nás, ó Pane, na výsosti"
  
   
NE   15.2.2015 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
6. neděle v mezidobí
Ordinarium II. (zpěvník Hosana 1) • Vyvyšuji Tebe, Pane
  
   
NE   11.1.2015 – 16:30    kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích
TŘÍKRÁLOVÝ PODVEČER (koncert na zakončení vánoční doby)
Vánoční pastorely Česlava Vaňury, Františka Xavera Brixiho, Josefa Antonína Sehlinga, Františeka Xavera Lablera, Václava Vincence Maška
Účinkovali členové chrámových sborů u kostela cv. Cyrila a Metoděje a sv. Tomáše, sólisté, orchestr

  
    2014   
   
ČT 25.12.2014 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně
Jiří Pavlica - Missa Brevis • Čarovné noci • Narodil se Kristus Pán
  
   
ST 24.12.2014 – 23:59    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně - "PŮLNOČNÍ"
Jiří Pavlica - Missa Brevis • Čarovné noci • Narodil se Kristus Pán
Mše sv. byla přenášena Českou televizí na programu ČT2.
  
   
NE   23.11.2014 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Ježíše Krista Krále
"JDEME K OTCI..." (mešní suita na texty P.Františka Trtílka, hudba Josef Veselý)
Zpívala Dětská schola společně s Jolly Singers.
  
   
NE   2.11.2014 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Miserere (Antonio Lotti) • Ecce, quomodo moritur iustus (Jacobus Gallus) • Panis Angelicus (César Franck)
  
   
SO   23.8.2014 – 11:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Svatba - Alžběta Řezníčková + Tomáš Zich
Ordinarium FF • Tvoje jméno vyznávám • Přijmi Pane • Voda života • Právě teď • K Pánu teď důvěru mám • Haleluja sláva • Chválím a vzývám • Zář tváře tvé ...
  
   
SO   28.6.2014 – 11:00    kostel sv. Augustina v Brně
Svatba - Anežka Brothánková + Jan Zezula (Balzám)
Mše sv. Bonifáce • Ó Bože, světlo naše • Přijmi Pane • Locus Iste (A.Bruckner) • Voda života • Zpívejte se mnou písně chval • Haleluja sláva ...
  
   
ČT   19.6.2014 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Těla a Krve Páně
Halleluja (Ph.E.Erlebach) • Laudate Dominum (G.O.Pitoni) • Locus Iste (A.Bruckner)
  
   
NE   8.6.2014 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Seslání Ducha svatého
Přijď Duchu svatý světlo v temnotách • Voda života • Přijď Duchu svatý k nám • Haleluja sláva
  
   
ČT   29.5.2014 – 17:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Nanebevstoupení Páně
Loretánská litanie • Ave Marie Pán buď s tebou • Messe de Saint Jean • Vzývám a slavím • Surrexit Christus
  
   
ČT   1.5.2014 – 11:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Michaela Lesáková (Čmelda) + Martin Horák
Ordinarium FF ? • Tvoje jméno vyznávám • Přijmi Pane • Voda života • Právě teď • K Pánu teď důvěru mám • Haleluja sláva • Chválím a vzývám • Zář tváře tvé ...
  
   
SO   26.4.2014 – 15:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Petra Matoušková (Píďalka) + Igor Dorociak
Ordinarium FF ? • Tvoje jméno vyznávám • Přijmi Pane • Voda života • Právě teď • K Pánu teď důvěru mám • Haleluja sláva • Chválím a vzývám • Zář tváře tvé ...
  
   
NE   20.4.2014 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Hod Boží velikonoční
Missa Brevis op.21 (Z.Fibich) • Velikonoční sekvence (P.J.Olejník, arr. F.Fiala) • Ave verum corpus (W.A.Mozart) • Žalm 147 (F.Fiala)
  
   
ČT   17.4.2014 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Zelený čtvrtek
Locus iste (A.Bruckner) • Ave verum corpus (W.A.Mozart)
  
   
NE   13.4.2014 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Květná neděle
Vstupní zpěv - Hosana Davidovu synu (chorál), Pašije podle sv. Matouše
  
   
NE   16.3.2014 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
2. neděle postní
Mše sv. Bonifáce (M.Wittal), Locus Iste (A.Bruckner)
  
   
NE   9.2.2014 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
5. neděle v mezidobí
Truvérská mše (Petr Eben)
  
   
NE   12.1.2014 – 16:30    kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích
TŘÍKRÁLOVÝ PODVEČER (koncert na zakončení vánoční doby)
Vánoční pastorely Česlava Vaňury, Františka Xavera Brixiho, Josefa Antonína Sehlinga
a Česká mše vánoční "HEJ, MISTŘE!" Jakuba Jana Ryby
Účinkovali členové chrámových sborů u kostela cv. Cyrila a Metoděje a sv. Tomáše, sólisté, orchestr
TŘÍKRÁLOVÝ PODVEČER
  
    2013   
   
ST 25.12.2013 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně
J.J.Ryba - Česká mše vánoční "HEJ, MISTŘE"
Tichá noc, Narodil se Kristus Pán
  
   
ÚT 24.12.2013 – 23:55    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně - "PŮLNOČNÍ"
J.J.Ryba - Česká mše vánoční "HEJ, MISTŘE"
Tichá noc, Narodil se Kristus Pán
  
   
NE   24.11.2013 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Krista Krále
Missa Gen Rosso ("Dnes ve Tvém stojíme domě")
  
   
NE   1.11.2013 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Všech svatých
Ordinarium II. (zpěvník Hosana 1) • Vyvyšuji Tebe, Pane • Dobrořeč duše má Hospodinu • Vstaň a pojď
  
   
NE   29.9.2013 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
26. neděle v mezidobí
K Pánu teď důvěru mám, Haleluja sláva, Chválím a vzývám jméno Tvé, Právě teď je chválit Pána čas
  
   
SO   7.9.2013 – 11:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Veronika Synková + Lukáš Moravec
Tvoje jméno vyznávám; Přijmi, Pane, z našich polí; Chválím a vzývám jméno Tvé; Právě teď; Zář tváře tvé
  
   
SO   31.8.2013 – 11:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Svatba Silvie Spurná + Stanislav Bandifen Malý
Tvoje jméno vyznávám; Přijmi, Pane, z našich polí; Chválím a vzývám jméno Tvé; Právě teď; K Pánu teď důvěru mám; Zář tváře tvé a další...
  
   
NE   23.6.2013 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Děkovná "rozlučka" s panem farářem
To já, ó Pane můj; Jesus Christ; Dobrořeč duše má; Zpěv o Slunci; To vám bratři zpívám; Petře, vstaň!
  
   
SO   15.6.2013 – 14:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Svatba Zdislava (setra pana "Boba"/kostelníka) + Vojtěch (varhaník)
Výběr toho nejlepšího -:)
  
   
NE   19.5.2013 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Seslání Ducha svatého
František Fiala - Svatodušní sekvence (premiéra)
Franz Schubert - Mše G dur, Georg Friedrich Händel - Hallelujah (z oratoria Mesiáš)
  
   
ČT   9.5.2013 – 17:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Loretánské litanie, Messe de Saint Jean, Zpěv o Slunci, Jesus Christ
  
   
NE   31.3.2013 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Hod Boží velikonoční
Franz Schubert ‑ Missa Brevis G dur - Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus DeiP.J.Olejník ‑ Velikonoční sekvence (arr. F.Fiala)G.F.Handel ‑ Hallelujah (z oratoria Mesiáš)Vesel se, nebes Královno (arr. F.Fiala)
  
   
NE   24.3.2013 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Květná neděle
Vstupní zpěv "Již přichází Požehnaný", Pašije podle sv. Lukáše
  
   
NE   24.2.2013 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
2. neděle postní
Spirituálová mše - "Slyš nás o Pane na výsosti"
  
   
NE   13.1.2013 – 16:30    kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích
Koncert na zakončení vánoční doby
L.Fišer - "VÁNOČNÍ" (pro recitaci, sóla, sbor, varhany a orchestr)
(společné vystoupení s židenickým a královopolským chrámovým sborem)
  
    2012   
   
ÚT 25.12.2012 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně
Missa Pastoralis (F.X.Brixi), Tichá noc (arr. F.Fiala), Adeste fideles (arr. J.A.Vitásek)
  
   
PO 24.12.2012 – 24:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně - "PŮLNOČNÍ"
Missa Pastoralis (F.X.Brixi), Tichá noc (arr. F.Fiala), Adeste fideles (arr. J.A.Vitásek)
  
   
PÁ   2.11.2012 –  17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Památka všech věrných zemřelých
Pane, náš, Bože; Pán volá: Za mnou pojď; Můj Pán všechny svolá; Svatý, svatý, svatý; Beránku Boží; Rájem
  
   
NE   7.10.2012 –  11:00    kostel sv. Tomáše v Brně
27. neděle v mezidobí
Ordinarium FF • Haleluja, sláva • Tvoje jméno vyznávám • Piznej Pánu jeho moc a čest • Chválím a vzývám jméno tvé • Píseň chvály • Zář tváře tvé
  
   
SO   6.10.2012 – 12:00    kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou
SVATBA (Lucka a ?)
Ordinarium FF • Tvoje jméno vyznávám • Přiznej Pánu jeho moc a čest • Chválím a vzývám • Píseň chvály • Zpívejte se mnou písně chval • Haleluja sláva • K Pánu teď důvěru mám • Právě teď • Zář tváře tvé
  
   
PO   1.6.2012 –  21:30    kostel sv. Tomáše v Brně
NOC KOSTELŮ 2012
Zář tváře Tvé • Právě teď • Jako laň (Voda života) • Denverská hymna • Ó Bože, světlo naše • Cantate Domino (Myškinis) • Surrexit Christus • Tvoje jméno vyznávám • Boží beránek • Volám Haleluja • Přiznej Pánu jeho moc a čest • Haleluja, sláva • Vzdejme Pánu díky
Noc kostelů
  
   
PO   28.5.2012 –  17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
BIŘMOVÁNÍ
Volám Haleluja, Aleluja (Taize), Naplňuj mne Duchem svým, Tvůj Pán, Voda života /Jako laň/, Cantate (Miškinis), Haleluja sláva
  
   
NE   27.5.2012 –  9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Veni Sancte, Cantate (Miškinis), Veni Creator Spiritus (Taize)
  
   
NE   8.4.2012 –  9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Nebojte se (Taize), Velikonoční sekvence (J.Olejník), Nedělní chvalozpěv, Surrexit Christus (Taize), Volám haleluja
  
   
ČT   5.4.2012 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
ZELENÝ ČTVRTEK
Miserere (Lotti), O Salutaris Hostia (Koželuh), Ubi Caritas (Taize)
  
   
SO 11.3.2012 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
3. neděle postní
Mše sv. Bonifáce (M.Wittal), Miserere (A.Lotti)
  
   
NE 8.1.2012 – 16:30    kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích
Koncert na zakončení vánoční doby
J.Pavlica - Missa Brevis, ...
(společné vystoupení s židenickým a královopolským chrámovým sborem)
  
    2011   
   
NE 25.12.2011 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně
Fr.Fiala - Vánoční mše "NASTÁVÁ DEN" (text P.Petr Vrbacký)
  
   
SO 24.12.2011 – 24:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně - "PŮLNOČNÍ"
Fr.Fiala - Vánoční mše "NASTÁVÁ DEN" (text P.Petr Vrbacký)
Mše sv. byla přenášena přímým přenosem České televize na programu ČT1.
  
   
NE 20.11.2011 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Krista Krále
Haleluja, Tvoje jméno vyznávám, Ó Bože světlo naše, Boží Beránek, Denverská hymna, Zář tváře tvé
  
   
ÚT 1.11.2011 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Všech svatých
Ordinarium (arr. FF)
  
   
NE 18.9.2011 – 11:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Primiční mše svatá - P. Petr Zelinka /1. sv. přijímání dětí/
Rytmická mešní suita (J.V.Renč)
  
   
SO 17.9.2011 – 11:00    Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v Žabovřeskách
Kněžské svěcení
Haleluja, Ó Bože světlo naše, Přiznej Pánu jeho moc a čest, Boží Beránek, Tvoje jméno vyznávám, Denverská hymna, Zář tváře tvé.
  
   
NE 19.6.2011 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Nejsvětější Trojice /1. sv. přijímání dětí/
Zpívali jsme společně s Dětskou scholou.
  
   
NE 12.6.2011 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Seslání Ducha svatého
Rytmická mešní suita (J.V.Renč)
  
   
27.5.2011 –     kostel sv. Tomáše v Brně
NOC KOSTELŮ
Liturgická hudba 20. století (P. Eben, A. Grečaninov a další)
Začátky programu ve 20:00 a 21:00
Noc kostelů
  
   
NE 24.4.2011 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Missa Festiva (A. Grečaninov)
  
   
NE 13.2.2011 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Truvérská mše (Petr Eben)
  
    2010   
   
SO 25.12.2010 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně
Vánoční pastorely (výběr)
  
   
24.12.2010 – 24:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně - "PŮLNOČNÍ"
J.J.Ryba - Česká mše vánoční "HEJ, MISTŘE"
  
   
NE 21.11.2010 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Rytmická mše "JSI S NÁMI, JEDEN Z NÁS" - D. Machetta ("Sei con noi, uno di noi")
  
   
SO 23.10.2010 – 11:00    kostel sv. Tomáše v Brně
SVATBA (Veronika a Matěj)
...
  
   
NE 10.10.2010 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
28. neděle v mezidobí
Rytmická mše "OMYJTE PRACH" - Renč
  
   
SO 11.9.2010 – 11:00    bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
SVATBA (Jana a Marek)
...
  
   
NE 30.5.2010 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
Pojď, zpívej píseň jásavou (rytmická mše) • Zář tváře tvé
Zpívali jsme společně s Dětskou scholou a tady jsou ukázky: Ó Ty Pane můjJežíš je přítel můjDěkujme Pánu
  
   
PO 24.5.2010 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
BIŘMOVÁNÍ
Přijď, Duchu svatý, světlo v temnotách • Přijď, Duchu svatý • Naplňuj mne Duchem svým • Přijmi, Pane • Jako laň (Voda života) • Tvoje jméno vyznávám • Svý kroky rozezpívej
  
   
NE 23.5.2010 – 11:00    kostel sv. Tomáše v Brně
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Přijď, Duchu svatý, světlo v temnotách • Přijmi, Pane • Jako laň (Voda života) • Tvoje jméno vyznávám
  
   
NE 4.4.2010 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Missa Brevis in C - "Die Spatzenmesse" (W.A.Mozart)
Velikonoční sekvence (J.Olejník)
Ave Verum (W.A.Mozart)
Alleluja /z Exultate Jubilate/ (W.A.Mozart)
  
   
ČT 1.4.2010 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
ZELENÝ ČTVRTEK
Locus Iste (A.Bruckner) • Ave Verum (W.A.Mozart)
  
   
NE 28.3.2010 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
KVĚTNÁ NEDĚLE
Vstupní antifona (Hosana Synu Davidovu), Pašije podle sv. Lukáše
  
   
SO 13.3.2010 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Výročí 654 let posvěcení kostela
Právě teď • Locus Iste • Tvoje jméno vyznávám • Chválím a vzývám jméno tvé • Zář tváře tvé
  
   
ÚT 2.2.2010 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Antifona při rozsvěcování svící a k průvodu (Olejník) • Ať zní zvučný chvalozpěv • Tys Pán a můj Bůh • Setkání
  
   
NE 10.1.2010 – 16:30    kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích
Slavnostní koncert na zakončení vánoční doby
F.X.Brixi - Missa Pastoralis, A.Hromádka - Vínek koled, ...
(společné vystoupení s židenickým a královopolským chrámovým sborem)
  
    2009   
   
St
Čt
24.12.2009 –
25.12.2009 –
24:00   
09:00   
kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně
F.X.Brixi - Missa Pastoralis
  
   
NE 13.12.2009 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
3. neděle adventní
Ejhle, Hospodin přijde • Ordinarium (Pane, náš Bože) • Mariin chvalozpěv
  
   
NE 22.11.2009 – 10:45    kostel Nanebevzetí Panny Marie v Rychtářově
Slavnost Krista Krále
Ó Bože, Světlo naše • Přiznej Pánu jeho moc a čest • Můj Králi, má spáso • Denverská hymna
  
   
NE 1.11.2009 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Všech svatých
Ó Bože, Světlo naše • Přiznej Pánu jeho moc a čest • Můj Králi, má spáso • Denverská hymna
  
   
SO 20.6.2009 – 12:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Svatba - Slávek
  
   
ČT 11.6.2009 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Těla a krve Páně (Boží Tělo)
  
   
29.5.2009 – 21:00    kostel sv. Tomáše v Brně
NOC KOSTELŮ
(zpívali jsme skoro všechno z našeho repertoáru)

Noc kostelů
  
   
ČT 21.5.2009 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Ordinárium FF, Vzývám a slavím, ???
  
   
NE 12.4.2009 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Haleluja (Dlouho již), Velikonoční sekvence (Olejník), Nedělní chvalozpěv, Surrexit Christus (Taize), Žalm 147
  
   
ČT 9.4.2009 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Zelený čtvrtek
Miserere (Lotti), Ave verum (Saint-Saëns)
  
   
NE 22.3.2009 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
4. neděle postní
Rytmická mše - Slyš nás, ó Pane, na výsosti"
  
   
NE 11.1.2009 – 16:30    kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích
Slavnostní koncert na zakončení vánoční doby
Brixi (Pastores), Michna, Pavlica (Missa Brevis)
(společné vystoupení s židenickým a královopolským chrámovým sborem)
  
   
NE 11.1.2009 – 11:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Křtu Páně
Zpěvy á capella
  
    2008   
   
St
Čt
24.12.2008 –
25.12.2008 –
24:00   
09:00   
kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně
Franišek Fiala - Vánoční mše (proprium)
  
   
NE 2.11.2008 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé ("Dušičky")
Cantate Domino (G.Croce) • Miserere (A.Lotti) • Laudate Dominum (G.Pitoni)
  
   
NE 28.9.2008 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost sv. Václava
Rytmická mše "OMYJTE PRACH" - Renč
Tady jsou ukázky, jak jsme zpívali.
  
   
NE 22.6.2008 – 11:00    kostel sv. Tomáše v Brně
12. neděle v mezidobí
Rytmická mše "OMYJTE PRACH" - Renč
  
   
NE 25.5.2008 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
BIŘMOVÁNÍ
Právě teď • Alleluja (Messe de Saint Paul) • Přijď, Duchu svatý • Přijmi, Pane • Boží Beránek • Tvoje jméno vyznávám • Vzdejme Pánu díky
Tady jsou ukázky, jak jsme zpívali při biřmování.
A tady je ještě nahrávka "Přijď Duchu svatý".
  
   
So 19.4.2008 – 12:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Svatba Scampi+Míla
(výběr)
  
   
NE 23.3.2008 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Missa Brevis - Zdeněk Fibich • Oběti velikonční • Ave verum • Žalm 147
  
   
NE 2.3.2008 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
4. neděle postní
Messe de Saint Jean (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei) • Proč jen mlčíš, Pane
  
   
NE 20.1.2008 – 09:00    kostel sv. Tomáše v Brně
2. neděle v mezidobí
Mše sv. Bonifáce (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei), Píseň chvály Mše sv. byla přenášena Českým Rozhlasem.

Nahrávku si můžete poslechnout či stáhnout zde.
  
   
NE 13.1.2008 – 16:30    kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích
Slavnostní koncert na zakončení vánoční doby
Pastorely, J.J.Ryba - Česká mše vánoční
(společné vystoupení s židenickým a královopolským chrámovým sborem)
  
   
NE 6.1.2008 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Zjevení Páně
Koledy
  
    2007   
   
Út
Po
25.12.2007 –
24.12.2007 –
09:00   
24:00   
kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně
Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční
  
   
NE 25.11.2007 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Krista Krále
Ordinárium II. (Hosana)
  
   
ČT 1.11.2007 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Všech svatých
Rytmická mše "Jdu k Božím dveřím" (Zdeněk Pololáník)
  
   
So
Ne
2.6.2007 –
3.6.2007 –
3.6.2007 –
17:30   
09:00   
11:00   
kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Nejsvětější Trojice
"Jdeme k Otci ..."
rytmická mešní suita na texty P. Františka Trtílka
Zpívali jsme společně se Školním pěveckým sborem CMSPgŠaG v Brně.
Mše v 9 hod. byla přenášena Českým Rozhlasem.

Nahrávku si můžete poslechnout či stáhnout zde.
  
   
Po 28.5.2007 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Biřmování
Právě teď, Aleluja (Mše sv. Bonifáce),
Jako laň (Voda života), Ten kdo touží pít,
Zpívejte se mnou
  
   
NE 8.4.2007 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Nastalo jitro, Velikonoční sekvence, Nedělní chvalozpěv,
Adoramus (G.A.Perti), Surrexit Christus (Taizé)
  
   
ČT 5.4.2007 – 17:30    kostel sv. Tomáše v Brně
Zelený čtvrtek
Adoramus (G.A.Perti), O salutaris Hostia (J.A.Koželuh)
  
   
NE 4.2.2007 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
5. neděle v mezidobí
Vás posílám, Rozdávejme lásku svou, Zpěv o Slunci, Vstaň a pojd'
Mše byla přenášena Českým Rozhlasem.

Nahrávku si můžete poslechnout či stáhnout zde.
  
    2006   
   
Po 25.12.2006 – 9:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Slavnost Narození Páně
Missa Brevis - Jiří Pavlica
  
   
NE 24.12.2006 – 24:00    kostel sv. Tomáše v Brně
Půlnoční mše
Missa Brevis - Jiří Pavlica